Generalforsamling i BNB

Tirsdag d. 21. marts 2023 kl. 18.30 er der generalforsamling i Bislev-Nibe Badmintonklub.

Af hensyn til forplejning bedes du tilmelde dig til Morten Ry senest d. 14. marts på: ry@webspeed.dk

Klubben ønsker at styrke såvel bestyrelsen som ungdomsudvalget med flere frivillige (seniorspillere, motionister samt forældre til ungdomsspillere) – jo flere vi er, desto nemmere og sjovere bliver det. Det kræver ingen særlige forudsætninger at hjælpe til i klubben, men DIT bidrag vil være med til at sikre klubben en god udvikling/fremtid – så mød endelig op til generalforsamlingen og hør nærmere 🙂

PS.: Er du forhindret i at deltage i generalforsamlingen, men gerne vil hjælpe til i en eller anden udstrækning, så kan du sende en mail herom på: ry@webspeed.dk